Attention

Juridisk ansvarsfraskrivelse: Denne teksten er en oversettelse laget ved hjelp av toppmoderne teknologi. Den engelske versjonen av dokumentet Terms of Use er juridisk bindende og i tilfelle uoverensstemmelser eller konflikter, skal denne engelske versjonen ha forrang. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter eller feil i oversettelsen. 

 

Vilkår for bruk 

Sist oppdatert 5. april 2024 (forrige versjon

Animaccord Ltd (" selskapet ") gjør dette nettstedet https://mashabear.com (" nettstedet " ) og dets innhold, inkludert all informasjon, tekst, grafikk, programvare og tjenester, tilgjengelig for din bruk underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt i dette dokumentet (" Betingelsene for bruk "). 

Vennligst les disse bruksvilkårene nøye før du bruker nettstedet . Ved å bruke nettstedet og tjenestene som tilbys på det, samt å spille nettleserspill, indikerer du at du godtar disse bruksvilkårene og at du godtar å overholde dem. Din bruk av nettstedet innebærer at du godtar disse bruksvilkårene som trer i kraft på datoen du begynner å bruke nettstedet. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene for bruk, vennligst IKKE bruk dette nettstedet. 

Selskapet er autorisert til å endre vilkårene for bruk når som helst, med de endrede vilkårene for bruk i kraft så snart de er publisert på denne nettsiden. Vennligst sjekk de nyeste vilkårene for bruk for å sikre at du er klar over alle vilkårene og betingelsene som regulerer din bruk av dette nettstedet. 

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i eller oppdatere innholdet på nettstedet eller formatet på det når som helst og uten varsel. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte eller begrense tilgangen til denne nettsiden uansett grunn etter eget skjønn. 

COPYRIGHT OG RETTIGHETER TIL INNHOLD 

Innhold ” refererer til all programvare (inkludert uten begrensning alle nettleserspill, titler og datakode), konsepter, karakterprofiler, bilder, lyder, audiovisuelle effekter, kontoer, eventuelle virtuelle gjenstander og materiale produsert av selskapet og/ eller mottatt eller gjort tilgjengelig mens du bruker nettstedet. Med mindre annet uttrykkelig er oppgitt skriftlig, forstår og godtar du at alt innhold eies, kontrolleres og/eller lisensieres av selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til å bruke alt innhold til ethvert formål, inkludert uten begrensning all kommersiell og/eller salgsfremmende bruk, uten begrensning av eller kompensasjon for deg. Alt innhold er opphavsrettsbeskyttet under opphavsrettslovene i Republikken Kypros, og beskytter det mot uautorisert bruk. Selskapet forbeholder seg alle rettigheter, inkludert, uten begrensning, alle immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter til og relatert til nettstedet. Du har ikke lov til å kopiere, redistribuere, publisere, lage noe avledet arbeid fra eller på annen måte utnytte innholdet vårt eller noen del av innholdet vårt i strid med selskapets og/eller andre tredjeparters immaterielle rettigheter. Selskapets logoer, titler og alle relaterte karakterer og elementer kan ikke brukes uten dets skriftlige forhåndssamtykke. 

Hvis du anses å ha beholdt noen rettigheter til, tittel på eller interesse i innholdet vårt eller noen del av innholdet vårt, godtar du og overdrar herved utelukkende og eksklusivt til selskapet alle dine rettigheter til, titler på og interesser i slike Innhold eller noen del av slikt innhold uten ytterligere vederlag og til evig tid under alle gjeldende lover. Hvis, av en eller annen grunn, slik tildeling er ineffektiv under gjeldende lov, gir du herved selskapet den eneste, eksklusive, ugjenkallelige, underlisensierbare, overførbare, verdensomspennende, royaltyfrie lisensen til å reprodusere, modifisere, lage avledet verk fra, publisere, distribuere , selge, overføre, overføre, offentlig vise, bruke og praktisere slikt innhold eller noen del av slikt innhold, og å inkorporere det samme i andre verk i enhver form, media eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, godtar du herved å frafalle alle moralske rettigheter eller rettigheter til publisitet eller personvern du måtte ha til slikt innhold. 

Etter vårt skjønn kan selskapets representanter eller teknologi overvåke visst innhold på nettstedet, selv om det ikke kan og ikke forplikter seg til å overvåke alt innhold. Vi kan redigere, nekte å legge ut eller fjerne innhold som anses som støtende eller bryter med disse bruksvilkårene eller ånden i disse bruksvilkårene etter eget skjønn. 

Opphavsrett, varemerker og alle andre eiendomsrettigheter vist i innholdet (inkludert, men ikke begrenset til, programvare, tjenester, tekst, grafikk og logoer) er forbeholdt selskapet og beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Du godtar å ikke kopiere, publisere på nytt, modifisere, laste ned, distribuere, lisensiere, underlisensiere, omvendt utvikle eller lage derivater basert på nettstedet, dets programvare eller dets tjenester, med mindre det er uttrykkelig autorisert her. Med mindre annet er gitt, kan innholdet som er publisert på denne nettsiden, reproduseres eller distribueres i umodifisert form kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Enhver annen bruk av innholdet, inkludert, uten begrensning, distribusjon, reproduksjon, modifikasjon, visning eller overføring, uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet, er strengt forbudt. Alle merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter skal beholdes på alle reproduksjoner. 

Selskapet fraskriver seg alle eierinteresser i sine immaterielle rettigheter bortsett fra sine egne. Referanser til tredjepartstjenester og programvare er gitt av selskapet "AS IS", uten garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått. 

SPILL 

Nettstedet kan inneholde nettleserspill ("spill"). 

Du kan bli pålagt å registrere en konto for å spille disse spillene eller for å sikre deg ekstra fordeler. Ved å registrere en konto godtar du å delta i vurderingssystemet. Rangeringssystemet inkluderer publisering av ledertavlen med din spiller-ID, poengsum og rangering på nettstedet. 

I tilfelle kontoen din blir begrenset, avsluttet, suspendert, modifisert eller slettet av en eller annen grunn, etter selskapets eget og absolutte skjønn, eller hvis selskapet avslutter nettstedet, mister du poengsummen og rangeringen din på poengtavlen. Selskapet har den absolutte rett til å administrere, regulere, kontrollere, modifisere og/eller eliminere spill eller rangeringssystemet etter eget skjønn, og selskapet er ikke forpliktet til å kompensere deg eller noen andre for eventuelle resulterende tap. 

VIRTUELLE ARTIKLER 

Nettstedet kan inneholde virtuelle elementer ("Virtuelle elementer"). På ingen måte kan virtuelle gjenstander byttes med oss eller noen andre for ekte penger, varer, andre gjenstander eller tjenester av pengeverdi. Overføring av virtuelle gjenstander utenfor nettstedet er strengt forbudt, noe som betyr at du ikke kan kjøpe eller selge virtuelle gjenstander for ekte penger eller på annen måte bytte ut virtuelle gjenstander mot gjenstander av verdi utenfor nettstedet. 

Vær oppmerksom på at du kun kjøper en begrenset, tilbakekallbar, ikke-overførbar lisens for å bruke virtuelle gjenstander på nettstedet, og du godtar at du ikke eier dem. I tilfelle kontoen din blir begrenset, avsluttet, suspendert, endret eller slettet av en eller annen grunn, etter selskapets eget og absolutte skjønn, eller hvis selskapet avslutter nettstedet, mister du alle virtuelle gjenstander som er opptjent. Selskapet har den absolutte rett til å administrere, regulere, kontrollere, modifisere og/eller eliminere virtuelle gjenstander etter eget skjønn, og selskapet er ikke forpliktet til å kompensere deg eller noen andre for eventuelle tap. 

BRUK AV PROGRAMVAREN 

Programvaren på denne nettsiden er opphavsrettsbeskyttet arbeid til selskapet. Du kan ikke bruke, kopiere, publisere på nytt, laste ned, modifisere, distribuere, lisensiere, underlisensiere, dekompilere, demontere, lage et avledet verk basert på eller omvendt konstruere programvaren eller andre produkter, tjenester eller prosesser som er tilgjengelige via nettstedet. Du erkjenner og godtar også at du ikke vil overføre, laste opp eller forsøke å overføre eller laste opp via nettstedsvirus, adware, spyware, ormer eller annen ondsinnet eller invasiv kode. 

Programvaren leveres "SOM DEN ER". Selskapet fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for ethvert formål med hensyn til programvaren. Du påtar deg hele risikoen ved å bruke programvaren. 

Du forstår at selskapets introduksjon av ulike teknologier kanskje ikke er konsistente på tvers av alle plattformer, og at ytelsen og enkelte funksjoner som tilbys av oss kan variere avhengig av enheten din og annet utstyr. 

Selskapet gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar og begrenset lisens til å bruke programvaren vår. Du kan ikke bruke selskapets programvare til andre formål enn det som er beskrevet i lisensen som er gitt deg. All ulovlig bruk av programvaren vår er utelukkende ditt ansvar. 

GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSER 

ALL INFORMASJON, PROGRAMVAREN OG INNHOLD TILBYT PÅ DENNE NETTSIDEN LEVERES "SOM DET ER". SELSKAPET FRASKRIVER SEG HERVED UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. 

SELSKAPET GIR INGEN GARANTI, REPRESENTASJON ELLER GARANTI ANGÅENDE INNHOLD, sekvens, NØYAKTIGHET, AKTUELL ELLER FULLSTENDIGHET AV INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN. SELSKAPET GIR INGEN GARANTI, REPRESENTASJON ELLER GARANTIER AT INFORMASJONEN, INNHOLDET ELLER PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI ELLER AT EVENTUELLE DEFEKTER VIL BLI rettet. 

SELSKAPET PÅTAR SIG INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNTERLEVELSER I INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN ELLER INNHOLD SOM REFERANSES ELLER KNYTTES TIL PÅ DETTE NETTSTEDET. 

SELSKAPET SKAL IKKE IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, STRAFFENDE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE SOM FØLGER AV TAP AV VIRKSOMHET, DATA ELLER TILBAKEKOMNENDE SKADER; ; FORSINKELSER; ELLER FORRETNINGSAVBRUTTELSE SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK ELLER YTELSE AV SELSKAPSINFORMASJON) UANSETT OM SELSKAPET HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. 

OG BRUKE AV NOEN AV INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN ELLER INNHOLDET TILBYT PÅ DETTE NETTSTEDET GJØRES PÅ DITT EGET ANSVAR OG RISIKO, OG DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR ALL SKADE PÅ ENHETSSYSTEMET DIN, TAP AV DATA ELLER SKADER. 

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER 

Dette nettstedet kan gi tilgang til informasjon, produkter, sosiale medier eller tjenester som tilbys på nettsteder som eies eller drives av andre selskaper ("tredjeparts nettsteder"). Vi gir denne tilgangen gjennom bruk av hyperkoblinger som automatisk flytter deg fra nettstedet til tredjepartsnettstedet. 

Selv om selskapet gjør sitt beste for å gi deg nyttige, pålitelige ressurser, kan ikke selskapet godkjenne, godkjenne eller garantere informasjon, produkter, tjenester eller anbefalinger gitt på et tredjepartsnettsted. Siden selskapet kanskje ikke alltid vet når informasjon på et koblet nettsted endres, er selskapet ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten til tredjeparts nettsteder. Selskapet skal ikke være ansvarlig for noe tap eller skade av noe slag som følge av bruken av en lenke på dets nettsteder, og det vil heller ikke være ansvarlig for feil på produkter eller tjenester som annonseres eller tilbys på disse lenkede nettstedene. 

Selskapet tilbyr deg lenker på "SOM DEN ER"-basis. Når du besøker et tredjepartsnettsted ved å bruke en lenke på et nettsted, vil du ikke lenger være beskyttet av selskapets personvernpolicy eller sikkerhetspraksis. Datainnsamlingen, bruken og beskyttelsespraksisen til det koblede nettstedet kan avvike fra praksisen på selskapets nettsted. Du bør gjøre deg kjent med personvernreglene og sikkerhetspraksisen til de koblede nettstedene. 

BRUKERADFØRING 

Du kan bli bedt om å registrere en konto (" Kontoen ") på nettstedet. Du er helt og holdent ansvarlig for å kjenne til, forstå og overholde reglene for brukeratferd som er angitt i disse bruksvilkårene. Brukeratferdsreglene er ikke uttømmende, og selskapet forbeholder seg retten til å bestemme hvilken oppførsel som anses å være utenfor ånden i disse bruksvilkårene og til å iverksette disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse og sletting av kontoen, som forbyr en bruker å bruke nettstedet helt eller delvis. Du erkjenner og godtar at hvis selskapet finner, etter eget skjønn, at du har brutt brukeratferdsregler angitt i disse bruksvilkårene, kan det hende at du ikke lenger har tilgang til nettstedet og/eller selskapet forbeholder seg retten til å iverksette tiltak , som kan inkludere å avslutte kontoen din og forby deg å bruke tjenesten helt eller delvis. 

Du godtar at du ikke vil: 

  • overføre eller legge ut innhold eller bruk språk som anses å være støtende etter selskapets eget skjønn, inkludert, uten begrensning, innhold eller språk som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, hatefullt, seksuelt eksplisitt eller rasistisk. , etnisk eller på annen måte støtende, og du kan heller ikke stave feil eller bruke en alternativ stavemåte for å omgå eller forsøke å omgå innholdet og språkbegrensningene som er oppført ovenfor, 
  • krenke kontraktsmessige, personlige, intellektuelle eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til en part, eller fremme eller utgjør ulovlig aktivitet, 
  • uriktig bruk av selskapets støttetjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innsending av falske rapporter om misbruk eller forseelser fra en part, 
  • deaktivere, forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjoner på nettstedet eller funksjoner som begrenser eller håndhever begrensninger på bruken av eller tilgangen til nettstedet eller innholdet, 
  • selge innholdet eller deler av det, inkludert men ikke begrenset til virtuelle gjenstander, brukerkontoer og/eller tilgang til brukerkontoer til enhver part i bytte mot ekte valuta eller varer og/eller tjenester av pengeverdi, 
  • delta i juks eller annen uredelig aktivitet som av selskapet anses å være i konflikt med ånden på nettstedet, 
  • bruke eller ta del i bruken av uautorisert tredjepartsprogramvare designet for å endre eller forstyrre nettstedet, 
  • legge ut og/eller gjøre tilgjengelig for offentligheten enhver annen brukers personlige informasjon på nettstedet uten denne brukerens uttrykkelige skriftlige samtykke, selv om brukere kan kommunisere sin egen personlige informasjon, 
  • kjøpe, selge, leie eller gi bort kontoen din, opprette en konto med falsk identitet eller informasjon, eller på vegne av noen andre enn deg selv, 
  • bruke kontoen din til kommersielle formål, inkludert men ikke begrenset til reklame, eller oppfordring eller overføring av kommersielle annonser. 

MINDERÅRIGE 

Du må være minst 13 år gammel for å få tilgang til og/eller bruke tjenesten. Hvis du er mindreårig over 13 år, anbefaler vi å søke samtykke fra en forelder eller verge før du får tilgang til og/eller bruker tjenesten. 

AVSLUTNING 

Vi forbeholder oss retten til å iverksette tiltak, som kan inkludere å avslutte kontoen din og forby deg å bruke nettstedet helt eller delvis (inkludert, men ikke begrenset til å slette kontoen din) når som helst, hvis vi med rimelighet tror at du har krenket eller brutt noen av disse vilkårene. I tilfelle vi suspenderer eller avslutter kontoen din, vil du ikke ha ytterligere tilgang til kontoen din og/eller innhold knyttet til den. 

GJELDENDE LOV 

Disse bruksvilkårene og alle tvister knyttet til dem skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Republikken Kypros. 

ATDELBARHET 

Du og selskapet samtykker i at hvis noen del av disse vilkårene er eller blir, helt eller delvis, ugyldige eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lokale lover eller domstoler, skal den anses å være skilt fra disse vilkårene i den grad det er ugyldig eller umulig å håndheve, og resten av vilkårene skal forbli i full kraft. 

SUPPLERENDE RETNINGSLINJER 

Ytterligere retningslinjer knyttet til spesifikke tjenester (inkludert men ikke begrenset til fora, konkurranser eller lojalitetsprogrammer) kan utstedes av selskapet. Din rett til å bruke slike tjenester er underlagt de relevante retningslinjene og disse vilkårene for bruk. 

DU GODTAR AT DIN BRUK AV INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN ELLER INNHOLDET GODTAR AT DU HAR LEST DISSE BRUKSVILKÅRENE, FORSTÅTT DET OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DETS VILKÅR OG BETINGELSER. 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt oss på dpo@mashabear.com. Se også vår personvernerklæring (Personvernerklæring ).